Käskykirje rajaseudulle 1918

Sisällissodan jälkeen Suomessa oltiin vakuuttuneita, että hetken hengähdettyään pahimpaan alennustilaansa vain väliaikaisesti joutunut Venäjä vielä yrittää aiempien rajojensa palauttamista. Lopulta tuota yritystä saatiin odottaa 19 vuotta, mutta seuraava asiakirja osoittaa, että uhkaan suhtauduttiin vakavasti kulloisenkin tiedustelutiedon mukaan.

Lisäksi tämä rajakomendantin kirje antaa havainnon siitä, kuinka pysyvän laatuisena rajaseudun asukkaat ovat niillä tienoin elämäänsä pitää.

Suomen ja Venäjän Rajamaan kaikille valtion, kuntien sekä seurakuntien viranomaisille.

SALAINEN

Kaiken todennäköisyyden mukaan valmistavat venäläiset bolsheviikit hyökkäystä Suomeen. Se voi alkaa jo tämän viikon lopulla.

Käsken sen vuoksi kaikkia Suomen ja Venäjän Rajamaan viranomaisia olemaan valmiit ottamaan vastaan ja viipymättä toimeenpanemaan kaikkia seudun tyhjentämistä koskevia käskyjä. Kaikkien asukkaiden 500 metrin levyisellä alueella pitkin Suomenlahden ja Laatokan välistä rajaa tulee perjantai aamusta lähtien olla valmiit 12 tunnin kuluessa, jos käsky annetaan, muuttamaan pois alueelta.

Rajalta linjalle Terijoki - Jäppilä sekä Jäppilästä ylöspäin pitkin rajaa Laatokkaan saakka tulee asukkaiden peninkulman levyiseltä alueelta rajasta lukien olla valmiit poistumaan muualle 24 tunnin kuluessa siitä kun käsky annetaan.

Kaikkien viranomaisten Suomen ja Venäjän Rajamaassa tulee laittaa kassansa, kirjansa y.m. välttämättömimmät tarpeet matkakuntoon sekä laatia heti suunnitelma tärkeimpien varastojen, varsinkin elintarvevarastojen nopeaa poiskuljettamista varten.

Terijoella, 5.11.18.
K.N. Rantakari.
Suomen ja Venäjän Rajamaan Komendantti.


Rajavartijoita Terijoella ennen sotia. Oikealla myöhempi tiedustelu-upseeri, kaukopartiomies ja jatkosodan vakoilukoulun opettaja Antti Porvali - vasemmanpuoleisten miesten nimet ovat jääneet historian hämärään.
 

Lähde: Kansallisarkisto, EK Valpo I, Terijoen alaosasto.