Kaksintaistelusta

Vuonna 1923 painetun lakikirjan rikoslain 23 luku (RL 23:1-3 §).23 LUKU. Kaksintaistelusta

1 §. Jos kaksi, sopimuksesta, ovat käyneet kaksintaisteluun; rangaistakoon se, joka siinä on vastustajaansa vahingoittanut niin, että tämä siitä kuoli, vankeudella vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksaksi vuodeksi, taikka, jos oli sovittu, ettei kaksintaistelusta herjetä ennen kuin jompikumpi on henkensä heittänyt, vankeudella vähintään kuudeksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi.

Jos kaksintaistelussa jompikumpi sai vaikean ruumiinvamman; rangaistakoon vammantekijä vankeudella vähintään kuudeksi kuukaudeksi. Jos vamma tuli vähempi; olkoon hänen rangaistuksensa vankeutta korkeintaan kaksi vuotta. Se, joka ei saattanut vastustajallensa mitään ruumiinvammaa, rangaistakoon vankeudella enintään yhdeksi vuodeksi.

Jos jompikupmi on kaksintaistelussa tahallansa poikennut sovituista tahi tavanmukaisista säännöistä, ja jos toinen sen kautta sai surman tahi vamman, taikka jos kaksintaistelu tapahtuu ilman sekundantteja; rangaistakoon se, joka vastustajansa surmasi tahi häntä vahinoitti, niinkuin murhasta, taposta taikka pahoinpitelystä on säädetty.

2 §. Joka toisen puolesta vie perille kaksintaisteluvaatimuksen, rangaistakoon, jos kaksintaistelu tapahtuu, vankeudella korkeintaan kuudeksi kuukaudeksi.

Jos hän on vakaasti koettanut estää kaksintaistelua tapahtumasta; älköön häntä rangaistukseen tuomittako.

3 §. Sekundantit, todistajat ja lääkärit, joita kaksintaistelussa käytetään, olkoot rangaistuksesta vapaat.LÄHDE: Ruotsin valtakunnan laki muutoksineen, selityksineen ja lisäyksineen, sisältäen sen Suomen tasavallassa voimassa olevat osat. Toimittanut varatuomari Mikko Louhivaara, painettu K.J. Gummerus Oy:n kirjapainossa Jyväskylässä 1923. Leimojen perusteella kyseinen kappale on ollut käytössä konstaapeli E.A. Niemisellä Petäjäveden nimismiespiirissä ainakin syyskuussa 1926.

Mainittakoon, että nykyisen rikoslain 23 luku koskee liikennerikoksia.