Ylipäällikön päiväkäsky No.136


Päämaja, Mikkeli, 16.11.1944

Eduskunta on hallituksen esityksestä päättänyt kumota Suojeluskuntajärjestöstä 22.12.1927 annetun lain siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Suojeluskuntajärjestö on tämän kautta lakkautettu.

ENTISET SUOJELUSKUNTALAISET !

Menneinä kohtalokkaina aikoina kansalaisten omasta aloitteesta syntyneinä, ilman vierasta esikuvaa, ovat maamme suojeluskunnat yli neljännesvuosisadan kuluessa suorittaneet vapaaehtoisen työnsä. Solmittu välirauha ja sen takana häämöttävä lopullinen rauha vaativat ponnistamaan kaikki voimamme lannistumattomaan työhön elämämme kaikilla aloilla. Tämä tehtävä vaatii koko huomiomme ja kaikki käsivartemme. Näin ollen tulee tästä lähtien koko sotilaallinen koulutustyö keskittymään ja rajoittumaan yksinomaan puolustuslaitoksen puitteissa tapahtuvaksi.

Suojeluskuntien synty aiheutui ylevistä isänmaallisista vaikutteista, ja tämä tosiseikka samoinkuin vuosikymmenien uhrautuva toiminta oli sodan aattona vienyt siihen, että tämä myös yleisesti tunnustettiin. Kun suojeluskunnat ovat nyt suorittaneet tehtävänsä loppuun tervehdin Teitä, eri sukupolvien entisiä suojeluskuntalaisia, komentajasta alkaen nuorimpaan rivimieheen saakka, kiittäen liikuttuneena epäitsekkäästä harrastuksestanne ja uutterasta menestyksellisestä työstänne.

Iäkkään kunniapäällikkönne viimeinen päiväkäsky palvelusalttiuden ja uhrimielen eturivissä mukana olleille asetovereilleen, sotien ja rauhan päiviltä, päättyköön siihen tunnukseen, joka on Teitä johtanut:

Kaikki Isänmaan puolesta!

Mannerheim